Rommelmarkt

rommelmarkt op 1 november 2018 zaal De Schouw.

Fiets voorbeeld

Vitesse-reis naar de Somme-vallei

Programma in bijlage

Fiets voorbeeld

Seizoen 2018

Informatie ivm inschrijving in bijlage

Fiets voorbeeld

GSM-nr voertuig

Gelieve het correcte GSM-nummer te willen opslaan.

Fiets voorbeeld

Jubileumjaar 2018: 50 jaar VITESSE

Denderend jubileumfeest en viering kampioen 2017 in De Vosseberg op zaterdagavond 10 februari 2018.

Fiets voorbeeld

Rit Kalender

datum Starttijd Aantal KM's

Kalender volgwagen

datum bestuurder

Meldingen

datum melding

Ritkalender Vitesse

datum start GPS korte beschrijving
28-06-201507:30:00{GPS20}VRIJE RIT OF {GPS20} L-Gits-Hooglede-Sleihage-ONieuwkerke-Passendale-Beselare-Geluveld-Zandvoorde-Komen-Waasten-richting Mesen(x)-Wijtschate-r naar Rijselstraat-Ieper-richting watertoren Passen¬dale-"deuren Beheydt" links(Bornstraat)-Sprietstr(dwarsen baan W.-Rozebeke-Poelkapelle)-Vijfwegen-rechts W.-Rozeb-KL-Stadenb-Geyte-Lokkedijze-Gitsd-L(95km). Categorie B : Zandvoorde-r door bos-op T r naar gr baan Ieper/Menen l en r achterkant Bellewaerde naar ’t Wieltje-deuren Beheydt
04-03-201808:30:00{GPS1}L-Ruddervoorde-aan kerk Godelieve links-tot aan A17-caf� "Stad Torhout"-Waardamme-Hertsberge via Driekoningen-rechtdoor bos-St Pietersveld-rd Ruiselede-aan Klappenhulle (x) rechts naar Wingene-Hertsberge-Ruddervoorde-"Stad Torhout" links naar Aanwijs-richting Lichtervelde-rechts Torhoutstraat (aankomst op brug)-L(60km). Opmerking: er wordt een bijkomende lus gereden om boven de 70km uit te komen
11-03-201808:30:00{GPS2}L-Lokkedijze-Geite-rechtd Groenestr-links Amersveldestr- Zarrenlinde-Terrest-Houthulst kerk-rechts-links richting Poelkapelle-Poelkapelle rechts naar Madonna-links naar Langemark-rechts naar Boezinge-links langs Kanaal tot einde-St Jan-brug A19(x)- Watertoren-Westrozebeke-Sleihage-Hooglede-Gits-L(58km). Klassementrijders: WRozebeke-KL-Staden-Geite-Lokkedijze-Gits-L Opmerking: er wordt een bijkomende lus gereden om boven de 70km uit te komen
18-03-201808:30:00{GPS3}L-Lokkedijze-Geite-rechtd Groenestr-Handzame-Edewalle-richting Koekelare-links Steenstr-Roggeveld-Oude Roe�selarestr- Mollestr-rechts r ichting Klerken(x)-Smesse-Houthulst-Conterdreef(1e str voorbij mil domein-route 14-18) links-Vijfwe�gen- Stadenberg-KL-West-Roze�beke-Sleihage-Hooglede-Gits-L(58km).Klassementrijders: Vijfwege-WRozebeke-KL-Staden-Geite-Lokkedijze-Gits-L Opmerking: er wordt een bijkomende lus gereden om boven de 70km uit te komen
25-03-201808:30:00{GPS4}Opgelet: zomeruur! L-Wijnendaele-Wijnendaelestr r-Sparappel-Zeeweg-Eernegem-Westkerke-Gistel-Zeve¬kote(x)- Zande-Koeke¬lare-Klijteput-Panoramastr-Ichtegem-aan kerk links - Engelstraat -rechts Lookhuisstr-over baan-Fonteinstr-rechts Clarastr-Kortemarkstr links-l aan elektro Meerlaenstr-DB-L Opmerking: er wordt een bijkomende lus gereden om boven de 70km uit te komen
01-04-201808:30:00{GPS5}L-Gits-Hooglede-Sleihage-ONieuwkerke-Passendale-Beselare-r.Geluveld-voor brug A19 rechts-1e rechts tot Reutel-links-polygoon-achter Bellewaerde-r Frezenbergstr-richting St Jan-voorbij brug A19(x)-watertoren Passendale-W.-Rozebeke-Sleihage-Hooglede-Gitsdorp-L(61km).Voor de klassementrijders: WRozebeke-KL-Staden-Geite-Lokkedijze-Gits-L Opmerking: er wordt een bijkomende lus gereden om boven de 70km uit te komen
08-04-201808:30:00{gps6}L-Diksmuide-rechtdoor!-links naar Lo(in Oudekapelle links)-links naar Reninge-Noordschote-Merkem rechtdoor-baan dwarsen(x)-Groenestr-links Pottestraat-Munniken-rechts richting Poelkapelle-W.-Rozebe¬ke-Hooglede-Gitsdorp-L. Klassementrijders: WRozebeke-KL-Staden-Geite-Lokkedijze-Gits-L
15-04-201808:30:00{gps7}L-Diksm-Pervijze-Schoorbakkebrug-langs IJzer naar Diksm-Esen(x)-richting Klerken-Smesse-Richting Zarren-Mollestraat-Roggev-Rui¬denb-rechts Vinkenveldstr-links Makeveldstr-links baan Ichtegem-rechts elektro-DBosco-L
22-04-201808:30:00{gps8}L-Gits-Hooglede-Sleihage-Oostnieuwkerke-watertoren-Ieper-richting Kemmel-links helling Wijtschate(x)-rond markt-Staanijzerstr-Ieperstr over-Rijselstr links-Ieper-rechts Zillebeke-St Jan-Pilkem-Langemark-Madonna-Vijfwegen rechts naar W.-Rozebeke-KL-Stadenberg-Geyte-Lokkedijze-Gits¬dorp-L(81km).Klassementrijders: WRozebeke-KL-Staden-Geite-Lokkedijze-Gits-L
29-04-201808:30:00{gps9}{GPS9} L-station-Ketelbuiserstraat-over brug A17 naar Ruddervoorde-Aanwijs links naar “Stad Torhout”-Loppem-rechts naar Steenbrugge-links-rond punt rechts Moerbrugge-Oedelem-Knesselare-door dorp rechts(x) naar Maria Aalter-op baan Ruiselede/Beernem naar links-Klappenhulle rechts naar Wingene-rechts naar Beernem-links Hertsberge-links Ruddervoorde-door Ruddervoorde naar “Stad Torhout”-links naar Lichtervelde-rechts Torhoutstraat (aankomst op brug)-links via Kasteelstraat naar L (85km).Categorie B: Wingene-L
06-05-201808:00:00{gps10}L-Wijnendaele-Wijnendaelestr-Sparappel-Zeeweg-Eernegem-Westkerke-Oudenburg-Plassendaalse vaart-Kalsijdebrug- Nieuwpoort aan spaarbekken links tot uniebrug-langs IJzer-Diksmuide-Esen(x)-Kler¬ken-Poelkapel¬le-Hooglede- Gitsdorp-L(98km).
13-05-201808:00:00{GPS11}L-Gits-Hoogl-Sleihage-ONieuwk-Passend-Ieper-Kemmelberg-Scherpenb-Loker-Dranouter(x)-Wulvergem-richting Kemmel-rondpunt r Wijtschate-Ieperstr over-Rijselstr links-Ie¬per-wa¬terto¬ren Passend-W.Ro¬zebe-Hoogl-Gitsd-L(97km).Klassementrijders: WRozebeke-KL-Staden-Geite-Lokkedijze-Gits-L
20-05-201808:00:00{GPS13}L-Gits-Hoogl-Sleihage-ONieuwk-Passend -Ieper-Kemmel(x)-voor De Klijte l Brulozestr-rechts Zavelarestr-Wes¬touter-l Bellestraat-onmiddellijk l Schomminkel¬straat(*)-links Rodeberg-Loker-Godtschalckstr-l Lokerstr-l Pingelarestr-oversteken Kriekstr-r Ruuschaartstr-rondpunt rechtd tot St Elooi-Ieper-Watertoren Passendale-W.-Rozebeke-Hoogle¬de-L(92km). Klassementrijders: WRozebeke-KL-Staden-Geite-Lokkedijze-Gits-L
27-05-201808:00:00{GPS12}{GPS12} L-Wijnende-Wijnendaelestr-Sparappel-Zeeweg-Eerneg-Westk-Gistel-Zevekote-StPieterskapelle-Schore-langs IJzer naar Diksmuide-Esen(x)-Klerken-Smesse-aan melkerij l-Torhoutstr-r Zarrenlindestr-Parnas-sus¬berg-na voeders De Graeve r naar Stadenreke-l naar Vijfwegen-rechtdoor W.-Rozebeke-KL-Staden-Lokkedyze-Gitsdorp-L-(92km).
03-06-201808:00:00{GPS14}L-Lokkedijze-Geyte-Staden-Houthulst-Jonkershove-Merkem-richting Noordscho¬te-Ieperleedijk¬str-langs IJzer naar Fintele-rechts Lo-Fortem-Veurne-richting Nieuwpt-Wulpen-rechts Allaertshuizenstr(x)-brug over-links Pervijzestr-Booitshoekestr-baan over-Proostdijk-Schore¬brug-Dik¬sm-Klerken-melkerij-Zarrenlinde-Amersv rechts Geyte-Lokkedijze-L(100km).
10-06-201807:30:00{gps}Verrassingsrit
17-06-201807:30:00{GPS16}L-Zarren-Diksmuide-Fintele-Pollinkhove-Beveren IJzer-Roesbrugge-Harin¬ge-Watou-Callica¬nes-Godewaers¬velde-Catsberg(*)-Berthen-Zwarte¬berg(x)-Ro¬deberg-Loker-aan kerk links-eerste rechts Godtschalckstr-l Lokerstr-l Pingelarestr-oversteken Kriekstr-r Ruuschaartstr-rondpunt rechtd tot St Elooi-Ieper-watertoren-Hooglede-Gits-L(125km).Voor de klassementsrijders: WRozebeke-KL-Staden-Geyte-Lokkedijze-Gitsdorp-L.
24-06-201807:30:00{GPS17}{GPS17} L-Gits-Hooglede-Sleihage-ONieuwkerke-Passendale-Ieper-Kemmel(x)-Monteberg omgekeerd-Dranouter-vóór helling Nieuw¬kerke tegenover kapel rechts Korte Mooiaardstr-links Bellestr-Nieuwkerke-richting Kem¬mel-aan rond punt r Wijtschate-Wijtschate, dwarsen Ieperstr, links Rijselstr-Ieper-watertoren Pas¬sen¬da¬le-W.-Roze¬be¬ke-KL-Stadenberg-Lokkedijze-Gitsd-L-(100km).
01-07-201807:30:00{GPS35}{GPS35} Speciale Heuvellandrit met finale in heenrichting:L-Lokked-Geyte-Staden-Stadenberg-Vijfwegen-Madonna-l Langemark-Pilkem-St Jan-Zillebeke-Voormezele(x)-Wijtschate(*)-Kemmel-Kemmelberg(*)-r Lokerstr-l Pingelarestr-l naar Klijte-l Bruloze-r Zavelaarstr-l richting Loker-r Westouter-Schomminkelstr(*)-r Rodebergstr-l richting Belle-r Loker-r Dranouter-café Monteberg-linksKemmelberg(*)(einde finale)-verzamelen in emmeldorp-Ieper-watertoren Passendale-West-Rozebeke-Hooglede-L (115km).
08-07-201807:30:00{GPS19}L-Gits-Hoogl-Sleihage-ONieuwk-Passendale-Ieper-achterzijde Kemmelberg(*)-Dranouter-Loker-Rode¬berg-links rich¬ting Bel¬le-Belle-Zwarteberg(x)-rechts richting Belle-links Loker-Godtschalckstr-l Lokerstr-l Pingelarestr-oversteken Kriekstr-r Ruuschaartstr-rondpunt rechtd tot St Elooi Ieper-water¬t Passendale-Hoogl-Gitsd-L(115km).A’s komen terug samen in Loker!!Voor de klassementsrijders: WRozebeke-KL-Staden-Geite-Lokkedijze-Gitsdorp-L.
15-07-201807:30:00{GPS37}L-Lokked-Geyte-Staden-Houthulst-Merkem-Noordschote-Reninge-Oostvleteren-Westvleteren-Krombeke-Proven-Watou-Callica-nes-Godewaers¬velde-zijkant Catsberg(*)-Berthen-Zwarte¬berg(x)-Ro¬deberg-Loker-aan kerk links-eerste r Godtschalckstr-l Lokerstr-l Pingelarestr-oversteken Kriekstr-r Ruuschaartstr-rondpunt rechtd tot St Elooi -Ieper-watert-Hoogl-Gits-L(125km).
22-07-201808:00:00{GPS21}Rit Tiegem/Nokere: L-Roeselare-Izegem-Ingelmunster-Ooigem-Desselgem-Vichte-Ingooigem L-R Tjampenstr-R naar Hellestr-L Tieboutlaan (voet Tiegemberg*)-Tiegemberg-Anzegem-WortegemPetegem tot lichten Knok naar L-L Nokeredorpstr-R Waregemstr-L richting Kruishoutem-richting Loser, voor Loserdorp L Passionistenst-richting Machelen-Grammene-L Oude Heirbaan-R Staatsbaan-L Heirbaan-Markegem L tot de Tieltbaan-R aan De Ginste-Gentstr-R Marialoop-L richting Meulebeke (aankomst tankstation)-naar L via Pittem/Koolskamp (105km).
29-07-201808:00:00{GPS23}-Sleihage-ONieuwkerke-Passendale-Ieper-Kemmel(x)-De Klijte-Reningelst-Westouter-Sulferberg-Rodeberg-l richting Belle-l richting Loker-r Koudekotstr(Tere Plekke)-Dranouter-richting Monteberg-aan voet l Koenraadstr-r Godtschalckstr-l Lokerstr-l Pingelarestr-oversteken Kriekstr-r Ruuschaartstr-rondpunt rechtd tot St Elooi-Ieper-richting wa¬ter¬toren Pas¬sendale- W.-Rozebe¬ke-Gits-L(103km).
05-08-201808:00:00{GPS25}{GPS25} L-Lokkedijze-Geite-rechtd Groenestr-links Amersveldestr-melkerij-Klerken-Jonkershove-Groenbosdreef-Madonna-Langemark-Canadien-Zonnebeke-rechts Ieper-1e links-1e rechts-einde¬baan links-achterzijde Bel¬le-waerde-links Oude Kortrijk-str(x)(Nonnebossen)-Beselare-Pas¬sen¬dale-W.-Rozeb.-KL-Zar¬renlinde-Amersvel¬destr-rechts Geyte-Lokkedijze-Gits-L(81km). Opmerking: bijkomende lus via Geluveld
12-08-201808:00:00{GPS18}L-Gits-Hooglede-Sleihage-ONieuwkerke-Passendale-Ieper-Kemmel(x)-De Klijte-Reningelst-aan Zevekote rechtdoor-Loker-rechts Sulferberg af-Westouter-Vidaigne�berg-Loker-Dra�nouter-richting Wulvergem-Kemmel-helling Wijtschate-onmiddellijk links naar Ieper-watertoren Passenda�le-W.-Roze�beke-Sleihaege-Hooglede-Gitsdorp-L(100km).Voor de klasssementsrijders: WRozebeke-KL-Staden-Geyte-Lokkedijze-Gitsdorp-L.
19-08-201808:00:00{GPS24}L-Gits-Hooglede-Sleihage-ONieuwkerke-Passendale-Ieper-Kemmel(x)-Nieuwkerke-Wulvergem-Mesen-Wijtscha�te-Ieper-waterto�ren Passenda�le-W.-Rozebeke-Hooglede-Gits-L(87km).
26-08-201808:00:00{GPS22}L-Zwevezele-Egem-Tielt-Ginste-l Dentergem (richting Olsene)aan rondpunt l naar Wontergem; richting Zevergem, grote baan Tielt-Deinze dwarsen, aan grote baan Aalter-Deinze l Vinkt-r Nevele-in dorp Nevele l (x) Poesele-Lotenhulle-grote baan dwarsen-Poeke-Ruiselede aan kerk richting Beernem tot aan de mast-l Wingene aan T r dan 1 e l-op grote baan l naar Wingene-r Hertsberge-grote baan l-Ruddervoorde door dorp richting Loppem-aan caf� "Stad Torhout" l naar Lichtervelde-r Torhoutstraat (aankomst boven op brug )-L(90km)
02-09-201808:30:00{GPS26}L-Don Bosco-Wijnendaele-Wijnendaelestr-Sparappel-Zeeweg-Eernegem-Westkerke-Gistel-Zevekote-links naar Zande-voorbij Zande r Korkentapstr, Moerestr, rechts naar Leke-links Kruiskalseidestr, Keiemdorpstr-Beerst-Diksmui�de-Esen(x)-Kler�ken-Smesse-Houthulst-Poelkapel�le-Sleihaege-Hooglede-Gitsdorp-L(81km).Voor de A-rijders: W-Rozebeke, KL, Staden, Geyte, Lokkedijze, Gits,L
09-09-201808:30:00{GPS27}L-Gits-Hooglede-Sleihage-ONieuwkerke-Passendale-Ieper-grote baan richting Wijtschate- rond punt rechts St Elooisweg naar Voormezele(x)-links Wijtschatestr-links aanhouden-links Wijtschate-rond markt-Staanijzerstr-Ieperstr over-l Rijselstr-Ieper-St Jan-Pilkem-Langemark-Madonna-Vijfwegen-rechts W.-Rozebeke-KL-Stadenberg-Geyte-Lokkedijze-Gits¬d-L(81km).
16-09-201808:30:00{GPS28}{GPS28} L-Diksmuide-Pervijze-Schoorbakkebrug-langs IJzer naar Diksm-Esen-Roggeveld(x)-r Steenstr-Klerken-richting Zarren-Oude Roeselarestraat-Roggeveld-Steenstraat-Ruidenberg-rechts Vinkenveldstraat-links Ichtegemberg-rechts zuster Clarastraat-onmidd rechts Jagersstraat-Ichtegemberg af-aan Elektro links Meerlaenstr-Don Bosco-L(78km).
23-09-201808:30:00{GPS36}L-Don Bosco-Wijnendaelestationstr-Beerst-rechts Keiem-links Tervaetestr-voor brug rechts Zijdelingsstr-links Schoorbakkebrug-Uniebrug-rechts St Pieterskapelle-Zevekote(x)-Zande-Koekelare-Klijteput-boven links Panoramastr-Ichtegem- aan kerk rechts - over baan richting Kortemark- links Meerlaenstr-Don Bosco-L(72km).
30-09-201808:30:00{GPS29}L-Zwevezele-Egem-Tielt-Schuiferskapelle-rechts Biermanstr,Abeelstr-links Bruggesteenweg,Klaphulle-rechts Kruiskerke-richting Aalter-brug over E40-1e straat links-links-links naar Maria-Aalter-kerk(x)-caf� Radio-links richting Ruiselede- aan Klaphulle rechts naar Wingene-Hertsberge-Ruddervoorde-�Stad Torhout� links naar Aanwijs- richting Lichtervelde-rechts Torhoutstraat (aankomst op brug)Zwevezelestraat-L (72km).
07-10-201809:00:00{GPS30}L-Gits-Hooglede-Sleihage-ONieuwkerke-Passendale-St Jan-Zillebeke(x)-Zandvoorde-baan Ieper-Kortrijk dwarsen- Geluveld-na brug over A19 links-De Reutel-Beselare-Broodsende-Passendale-W.-Rozebeke- Hooglede- L(65km).Klassementrijders via W.-Rozebeke-KL-Staden-Geyte-Lokkedijze-Gits-L
14-10-201809:00:00{GPS31}L-Don Bosco-Wijnendaele-Wijnendaelestr rechts-Sparappel-Zeeweg-Eernegem-Westkerke-Gistel-Zevekote(x)-Zande-links Moere-r Koekelare-rechts Klyteput-grote baan rechts-kruispunt Belhutte links-eerste links Carrestraat-Ichtegemberg naar beneden-links Meerlaenstr(Elektro Devos)-Don Bosco-L(63km).
21-10-201809:00:00{GPS32}L-Lokkedijze-Geite-rechtd Groenestr-Handzame-Werken-Vladslo-richting Beerst-Diksmuide-Wou�men(x)-Kler�ken-Poelka�pelle-W.-Rozebeke- Hooglede- L(65km).Klassementrijders via W.-Rozebeke-KL-Staden-Geyte-Lokkedijze-Gits-L(61km).
28-10-201809:00:00{GPS33}Winteruur!! L-Koolskamp-Pittem-Meulebeke-Marialoop-Tielt-ringweg dwarsen-richting Egem(x)-Wingene-Hertsberge-Ruddervoorde-stad Torhout-Aanwijs-richting Lichtervelde-Torhoutstraat (aankomst op brug A17)-L (60km).